Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu
14. veljače 2020.
esavjetovanja
Na portalu e-savjetovanje objavljen Nacrt natječaja za tip operacije 6.4.1 i Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1
18. veljače 2020.
Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu
14. veljače 2020.
esavjetovanja
Na portalu e-savjetovanje objavljen Nacrt natječaja za tip operacije 6.4.1 i Nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1
18. veljače 2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Grad Slatina objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine, kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrti) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Slatine. Iznimno, korisnici ovog Programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine:

 • Mjera 1.4. – Subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora
 • Mjera 2.1. – Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme
 • Mjera 2.2. – Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Mjera 2.3. – Subvencioniranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
 • Mjera 2.4. – Subvencioniranje certificiranja proizvoda
 • Mjera 2.5. – Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
 • Mjera 2.6. – Subvencioniranje troškova obaveza HZZO RH i HZMOI RH za zaposlenike u prvoj godini obavljanja djelatnosti
 • Mjera 3.1. – Program razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl.
 • Mjera 3.2. – Program: Stipendiranje učenika/studenata u deficitarnim zanimanjima
 • Mjera 3.3. – Program: Obrazovanje postojećih poduzetnika
 • Mjera 4.1. – Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
 • Mjera 5.1. – Uzorkovanje tla
 • Mjera 5.2. – Podizanje protugradnih mreža
 • Mjera 5.3. – Plastenici i staklenici
 • Mjera 5.4. – Trajni nasadi

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali u razdoblju trajanja Javnog poziva, ali ne prije 11.4.2019. godine.

Prijave se podnose od dana objave ovog poziva zaključno s 31.5.2020. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Skip to content