Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu

Objavljen natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
13. veljače 2020.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
18. veljače 2020.
Objavljen natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
13. veljače 2020.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
18. veljače 2020.

Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju objavila je indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu.

Mjera Tip operacije Planirano vrijeme objave
Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kontinuirano
Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ Siječanj 2020.

(objavljen 14.01.2020.)

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Veljača 2020.

(objavljen 12.02.2020.)

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ Veljača 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ Veljača 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ Veljača 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Ožujak 2020.
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ Ožujak 2020.
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Ožujak 2020.
Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ Ožujak 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 „Operativne skupine“ Ožujak 2020.
Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Ožujak 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Travanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Travanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ Travanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ Travanj 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ Svibanj 2020.
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ Svibanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ Svibanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir Lipanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Rujan 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.
Skip to content