Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini
21. siječnja 2022.
Obrtnička komora VPŽ organizira polaganje majstorskih ispita
28. siječnja 2022.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini
21. siječnja 2022.
Obrtnička komora VPŽ organizira polaganje majstorskih ispita
28. siječnja 2022.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu

Temeljem Zakona o udrugama i Uredbe vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata udruga, sredstvima proračuna Grada Slatine za 2022. godinu, Zajednica športskih udruga Slatina u suradnji sa Gradom, objavljuje javni poziv svim članicama za financiranje programskih djelatnosti.

Svaka udruga je dužna prijaviti se i podnijeti zahtjev za financiranje svojih programskih djelatnosti najkasnije do 21. veljače 2022. godine.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac za programe i projekte u sportu – OPS
  2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
  • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
  • obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Grada Slatine (www.slatina.hr) šalju ili neposredno predaju, u pisarnicu Grada Slatine na sljedeću adresu:

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina
Za Zajednicu športskih udruga Slatina
„Javni poziv za financiranje programa udruga u športu – ne otvaraj“
do 21. veljače 2022. u 14:00 sati

Više informacija i natječajnu dokumentaciju potražite na stranici Grada Slatine

Skip to content