Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Uz aplikaciju Moj vaučer saznajte kako ostvariti subvenciju za obrazovanje
5. travnja 2022.
U e–Savjetovanju objavljen nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
5. travnja 2022.
Uz aplikaciju Moj vaučer saznajte kako ostvariti subvenciju za obrazovanje
5. travnja 2022.
U e–Savjetovanju objavljen nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
5. travnja 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga

Ministarstvo hrvatskih branitelja na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21), a u cilju resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga.

Za potporu po ovom Javnom pozivu može se kandidirati braniteljska zadruga koja je registrirala svoju djelatnost na području RH do 31. ožujka 2022. godine, a koja ispunjava sljedeće formalne uvjete:

  1. zadruga ima najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom,
  2. zadruga i upravitelj zadruge imaju plaćene sve poreze i druga obavezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjela za plaćanja, pri čemu iz potvrde nadležne Porezne uprave mora biti razvidno nepostojanje javnog duga po osnovi javnih davanja,
  3. zadruga do sada nije koristila potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja u sklopu provedbe dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  4. zadruga ima u potpunosti ispunjene ugovorne obveze te opravdan namjenski utrošak svake realizirane novčane potpore koju joj je dodijelilo Ministarstvo hrvatskih branitelja,
  5. nad zadrugom nije otvoren postupak predstečajne nagodbe odnosno nije u postupku stečaja ili likvidacije,
  6. protiv upravitelja zadruge se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
  7. protiv zadruge te osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za određena kaznena dijela,
  8. zadruga koja je registrirana prije 31. ožujka 2011. godine usklađena je sa Zakonom o zadrugama,
  9. zadruga ne premašuje pragove ostvarenih potpora male vrijednosti te
  10. zadruga nije u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te nije prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kn. Iznimno, podnositelji koji su certificirani za ekološki proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10 % veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 165.000,00 kn.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 31. ožujka do 29. travnja 2022. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content