Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini.

U najavi Javni poziv kojim će se pravnim osobama sufinancirati sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
25. ožujka 2022.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini
25. ožujka 2022.
U najavi Javni poziv kojim će se pravnim osobama sufinancirati sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
25. ožujka 2022.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini
25. ožujka 2022.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini.

Virovitičko-podravska županija poziva sve udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene poboljšanju kvalitete života društvene zajednice i opće dobrobiti kroz djelatnosti u kulturi od interesa za Virovitičko-podravsku županiju da se prijave za financijsku podršku projektima u djelatnosti kulturi.

Od interesa za Virovitičko-podravsku županiju smatrat će se programi i projekti koji kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora, koji doprinose zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, kulturi i umjetnosti tehničkoj i informatičkoj kulturi; te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u kulturi mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, turniri, smotre, kulturne manifestacije, radionice, književne tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Iznimno se mogu javiti i udruge čiji se projekti ne odvijaju na području Virovitičko-podravske županije ako se njihov projekt ocijeni kao projekt od općeg značaja za Virovitičko-podravsku županiju i Republiku Hrvatsku.

Prijave se mogu poslati za financiranje projekata udruga koji će se realizirati u 2022. godini ili se realiziraju kroz višegodišnje razdoblje.

Svaka udruga može prijaviti više projekata u okviru ovoga Natječaja.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 85.000,00 kuna (osamdesetipettisućakuna).

Najveći iznos traženih sredstava za financiranje je 15.000,00 kuna (petnaesttisućakuna).

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 23. travnja 2022. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.

Skip to content