Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Virovitičko-podravska županija poziva sve udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz područja djelovanja, a koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava; zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina; zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih; jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije; zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu; prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti; razvoju demokratske političke kulture; zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina; promicanju i razvoju volonterstva; socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti; poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva; zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; održivom razvoju; razvoju lokalne zajednice; međunarodnoj razvojnoj suradnji; zaštiti zdravlja; razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja; kulture i umjetnosti; tehničke i informatičke kulture; sporta; dobrovoljnog vatrogastva; traganja i spašavanja; gospodarstva i poljoprivrede te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro te ostalih područja djelovanja da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose sustavnom i održivom društvenom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, turniri, smotre, gastro manifestacije, radionice, književne tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Iznimno se mogu javiti i udruge čiji se projekti ne odvijaju na području Virovitičko-podravske županije ako se njihov projekt ocijeni kao projekt od općeg značaja za Virovitičko-podravsku županiju i Republiku Hrvatsku.

Prijave se mogu poslati za financiranje projekata udruga koji će se realizirati u 2023. godini ili se realiziraju kroz višegodišnje razdoblje.

Svaka udruga može prijaviti više projekata u okviru ovoga Natječaja.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 26.544,56 €.

Najveći iznos traženih sredstava za financiranje je 2.000,00 €.

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 15. ožujka 2023. godine.

 Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.

Skip to content