Javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini
17. veljače 2023.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2023. godini
17. veljače 2023.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Virovitičko-podravska županija poziva dobrovoljna vatrogasna društva čije su aktivnosti usmjerene na unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva, učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje, kontinuirano pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture, promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva i razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti, da se prijave na financijsku podršku projektima usmjerenim na postizanje spomenutih ciljeva.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su: obilježavanje važnih obljetnica, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme), smotre, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tiskanje knjige, sudjelovanje na manifestacijama i sl.

Iznimno se mogu javiti i udruge čiji se projekti ne odvijaju na području Virovitičko-podravske županije ako se njih projekt ocijeni kao projekt od općeg značaja za Virovitičko-podravsku županiju i Republiku Hrvatsku.

Prijave se mogu poslati za financiranje projekata udruga koji će se realizirati u 2023. godini ili se realiziraju kroz višegodišnje razdoblje.

Svaka udruga može prijaviti više projekata u okviru ovoga Natječaja.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 6.636,14 €.

Najveći iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 €.

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 23. travnja 2022. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.

Skip to content