Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
18. veljače 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”
20. veljače 2020.
Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
18. veljače 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”
20. veljače 2020.

Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja 17. veljače 2020. godine raspisalo je Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete života življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, tj. zaštitu interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći 900.000,00 kn. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša),
 • zapošljavanje,
 • socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti,
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje),
 • provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije,
 • medicinska rehabilitacija,
 • umjetničko-scenski nastupi i uradci,
 • stvaralačke kreativne radionice,
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi,
 • izdavačke djelatnosti,
 • razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći),
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije) i
 • druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Rok za dostavu prijava je 18. ožujak 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

Skip to content