Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini
18. veljače 2020.
Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
19. veljače 2020.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini
18. veljače 2020.
Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
19. veljače 2020.

Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja 17. veljače 2020. godine raspisalo je Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu.

Posebni ciljevi Natječaja su:

 • provođenje projekata koji promiču vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti Prijavitelja,
 • povećanje razine osviještenosti šire javnosti o Domovinskom ratu i
 • pozitivno utjecanje na percepciju članova Prijavitelja o zaštiti dostojanstva i vrednovanju njihovog doprinosa u obrani suvereniteta RH o Domovinskom ratu od strane društvene zajednice, ali i na percepciju društvene zajednice  o njima.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, tj. zaštitu interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kn, a najveći 450.000,00 kn. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata,
 • izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija),
 • edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata,
 • organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja),
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija,
 • aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija,
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja,
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat te
 • druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Rok za dostavu prijava je 18. ožujak 2020. godine.

Više informacije dostupno je ovdje.

Skip to content