Ponovno dostupni Financijski instrumenti za ruralni razvoj
7. srpnja 2022.
Javni natječaj za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u školskoj 2022./2023. godini
14. srpnja 2022.
Ponovno dostupni Financijski instrumenti za ruralni razvoj
7. srpnja 2022.
Javni natječaj za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u školskoj 2022./2023. godini
14. srpnja 2022.

Investicijski zajam iz NPOO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, započela je s provedbom Financijskog instrumenta Investicijski zajmovi koji su namijenjeni subjektima malog gospodarstva za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu Republike Hrvatske, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su:

  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.,
  • obrtna sredstva najviše do 30 % ugovorenog iznosa zajma,
  • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO.

Svaka investicija, odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

  • Ublažavanje klimatskih promjena;
  • Prilagodba klimatskim promjenama;
  • Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;
  • Prelazak na kružno gospodarstvo;
  • Sprečavanje i kontrola onečišćenja;
  • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

  • imaju status subjekta malog gospodarstva,
  • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam,
  • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj,
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja,
  • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Uvjeti i otplata zajma:

  • Iznos zajma: do 100.000,00 EUR
  • Kamatna stopa: 0,8 %
  • Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma
  • Poček: do 12 mjeseci (ukoliko je otplata minimalno 2 godine)
  • Rok otplate: od 1 godine do 10 godina (uključujući poček)
  • Dinamika otplate: kvartalne/mjesečne rate
  • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
  • Naknada za odobrenje zajma: bez naknade.

 

Skip to content