Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
11. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
16. svibnja 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
11. svibnja 2022.
Natječaj za tip operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”
16. svibnja 2022.

Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici.

Krajnji korisnici Poziva: Starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe.

Prihvatljivi prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Prihvatljivi partneri:

 • Obvezni partneri:
  • područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • Centar za socijalnu skrb.
 • Ostali partneri:
  • neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Trajanje projekta je najviše 8 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici,
 2. Promidžba i vidljivost.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Iznos potpore po pojedinom projektu:

 • najniži iznos: 400.000,00 HRK
 • najviši iznos: 1.500.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 25. svibnja 2022. od 9:00 sati do iskorištenja financijske omotnice ili 31. kolovoza 2022. godine, što prije nastupi.

Više informacija možete potražiti na linku.

Skip to content