GRAS ZA VAS! – održano dvodnevno predavanje „Priprema projektnih prijedloga“
18. srpnja 2019.
Financijski instrumenti za ruralni razvoj
7. kolovoza 2019.
GRAS ZA VAS! – održano dvodnevno predavanje „Priprema projektnih prijedloga“
18. srpnja 2019.
Financijski instrumenti za ruralni razvoj
7. kolovoza 2019.

Financijski instrument ESIF Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su mikro i malim subjektima gospodarstva te fizičkim osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već isti planiraju osnovati, a financirani su sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma,
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Zajam se može koristiti za ulaganja u:

 • Osnovna sredstva i
 • Obrtna sredstva (maksimalno do 30 % zajma).

Financijski instrument nije namijenjen za:

 • Aktivnosti:
  • financiranje PDV-a,
  • refinanciranje postojećih obveza,
  • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO,
  • investicije koje služe u osobne svrhe,
  • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva,
  • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima,
  • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,
  • kupnja osobnih vozila,
  • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje.
 • Djelatnosti:
  • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama(benzinske postaje),
  • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car),
  • djelatnost cestovnog prijevoza tereta,
  • trgovačke djelatnosti,
  • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću,
  • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora
  • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

 

Osnovni uvjeti Mikro zajam Mali zajam Mikro zajam za obrtna sredstva
Najniži iznos zajma Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Najviši iznos zajma Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček od 1 godine do 10 godina uključujući poček od 1 do 3 godine uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Kamatna stopa 0,5 – 1,5 % 0,5 – 1,5 % 1,5 – 3,5 %

 

Kamatne stope definirane su mjestom ulaganja odnosno jedinicom područne (regionalne) samouprave sukladno članku 34. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14 od 01.01.2015.).

Korištenje mikro investicijskog zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog instrumenta.

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Poduzetnik u okviru ovog Financijskog instrumenta ima pravo korištenja najviše dva pojedinačna zajma unutar godine dana računajući od datuma odobrenja prvog zahtjeva u godina koja se razmatra. Nakon proteka godine dana od odobrenja prvog zahtjeva započinje novi ciklus razmatranja.

 

Skip to content