Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu “STIPENDIJE”

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva
26. veljače 2024.
Objava Javnog poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i početak zaprimanja prijava kreće 13. ožujka 2024. godine
28. veljače 2024.
Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva
26. veljače 2024.
Objava Javnog poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i početak zaprimanja prijava kreće 13. ožujka 2024. godine
28. veljače 2024.

Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu “STIPENDIJE”

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu “STIPENDIJE”.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Osnovni cilj Javnog poziva je jačanje kompetencija ljudskih resursa u ugostiteljstvu i turizmu poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu te kvalitetnije povezivanje obrazovanih institucija i gospodarskih subjekata u turizmu.

Specifični cilj Javnog poziva je motiviranje mladih za rad u ugostiteljstvu i turizmu kroz podizanje standarda obrazovanja:

  • stipendiranje tijekom obrazovanja,
  • podizanjem kvalitete stručne prakse i
  • zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti pravne i fizičke (obrti) osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli i skupine kampovi, iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, hosteli iz skupine ostali ugostiteljski objekti ili turističke agencije.

Krajnji korisnici kojima se stipendija dodjeljuje mogu biti:

  • učenici srednjih škola koji se obrazuju po jednom od programa iz strukovnog područja ugostiteljstvo i turizam navedenih u ŠeR – Školski e-Rudnik te
  • studenti koji pohađaju jedan od akreditiranih dodiplomskih i diplomskih studijskih programa, uključujući i interdisciplinarne studije, čiji ishodi učenja omogućuju samostalno obavljanje poslova u turizmu i ugostiteljstvu navedenih u MOZVAG pregledniku studijskih programa: menadžment trgovine i turizma, menadžment u turizmu, menadžmentu turizma i sporta, menadžment u hotelijerstvu, menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu, turistički i hotelski menadžment, turistički menadžment, turističko poslovanje, turizam, turizam i hotelijerstvo, hotelski menadžment, poduzetništvo u kulturi i turizmu, ugostiteljstvo, ekološka poljoprivreda i agroturizam, upravljanje doživljajem u turizmu, menadžment ruralnog turizma, održivi razvoj turizma i sl. (https://mozvag.srce.hr/preglednik/).

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stipendija krajnjim korisnicima, učenicima i studentima.

Ukupni iznos stipendije iznosi 266,00 € po učeniku/studentu mjesečno. Ministarstvo osigurava 186,00 €, a poslodavac 80,00 €.

Učenici i studenti imaju pravo na stipendiju u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj/akademskoj godini u kojoj je sklopljen Ugovor o stipendiranju do kraja redovitog obrazovanja.

Javni poziv otvoren je do 2. studenog 2024. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Skip to content