Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – slanje Ugovora i upozorenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

ESIF zajmovi za obrtna sredstva
23. ožujka 2020.
Energetska obnova višestambenih zgrada – odgoda poziva
25. ožujka 2020.
ESIF zajmovi za obrtna sredstva
23. ožujka 2020.
Energetska obnova višestambenih zgrada – odgoda poziva
25. ožujka 2020.

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – slanje Ugovora i upozorenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovih dana šalje Ugovore o dodjeli bespovratne potpore u okviru projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2019. godinu.

Učenik na kućnu adresu dobiva dva primjerka Ugovora i Obrazac 1. “Osobni podaci”. U Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potrebno je poslati:

  1. Jedan primjerak potpisanog Ugovora
  2.  Popunjeni i potpisani Obrazac 1. “Osobni podaci” te
  3. Ovjerenu bjanko zadužnicu.

UGOVOR 

Prije potpisivanja Ugovora potrebno je provjeriti sve osobe podatke učenika (ime, prezime, OIB, adresu, razred, školu, zanimanje i broj žiro-računa). Roditelj/skrbnik mora pročitati cijeli Ugovor kako bi se upoznao s pravima i obvezama koje iz njega proizlaze.

Ukoliko su svi podaci točni na zadnjoj stranici Ugovora potpisuje se RODITELJ/SKRBNIK. Na prvu crtu tiskanim slovima piše se ime i prezime roditelja/skrbnika, na drugu crtu roditelj/skrbnik se potpisuje, a ispod je potrebno naznačiti datum potpisa Ugovora.

VAŽNA NAPOMENA: Primjerak Ugovora koji se šalje u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na zadnjoj stranici pri dnu ima PARAFE (skraćene potpise osoba iz Ministarstva).

OBRAZAC 1. “OSOBNI PODACI”

Na vrhu Obrasca 1. upisuje se naziv projekta “STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA” ZA 2019. GODINU.

Nakon toga se popunjavaju osobni podaci UČENIKA, a ne roditelja.

Na pitanje završeno obrazovanje označava se ZAVRŠNA OSNOVNA ŠKOLA (ISCED 2).

Na pitanje status rada na tržištu označava se NEAKTIVNA OSOBA.

Također je potrebno označiti odgovore na pitanja iz 1.b. Posebne kategorije podataka.

Na četvrtoj stranici moraju biti 2 POTPISA. Prvo se potpisuje UČENIK, a pored njega RODITELJ/SKRBNIK. Ne zaboravite navesti datum ispunjavanja Obrasca 1.

BJANKO ZADUŽNICA 

Od ove godine uz Ugovor i Obrazac 1. “Osobni podaci” šalje se i bjanko zadužnica. Bjanko zadužnica kupuje se u knjižari. Nakon toga roditelj/skrbnik bjanko zadužnicu nosi kod javnog bilježnika.  Uz bjanko zadužnicu javnom bilježniku priložite Ugovor kako bi se ista mogla ispuniti i ovjeriti.

Ugovor,  Obrazac 1. “Osobni podaci” i bjanko zadužnica šalju se PREPORUČENO S POVRATNICOM na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb 

Na kuvertu je potrebno staviti naznaku “STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA” ZA 2019. GODINU – dostava Ugovora.

Pošiljatelj dokumentacije ne može biti roditelj već UČENIK što znači da se na kuvertu i povratnicu upisuju osobni podaci učenika.

VAŽNO!!!

Učenik mora završiti razred, tj. ne smije ponavljati godinu. Svaki roditelj mora biti upoznat s ocjenama i trenutnim uspjehom učenika u školi. Ministarstvo neće uvažiti pritužbe roditelja da je razlog neuspješnog završetka razreda novonastala situacija s epidemijom koronvirosa.

Dakle, učenici koji neće uspješno završiti razred biti će u obvezi vratiti cjelokupni iznos stipendije, a u slučaju da to ne učine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta bit će prisiljeno aktivirati zadužnicu i ovršiti ih u svrhu naplate potraživanja.

Dakle, ovim putem upozoravaju se roditelji na odgovorno postupanje i pravovremenu reakciju kako bi se izbjegla navedena situacija.

Po uspješnom završetku školske godine učenik je obvezan poslati svjedodžbu i ispunjeni Obrazac 2. i to u roku od 30 dana. Ukoliko se obveza ne ispuni morat će se vraćati cjelokupni iznos stipendije.

Za pomoć pri slanju dokumentacije slobodno se obratite Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na broj 033/400-414 ili putem maila: info@gras.com.hr.

Skip to content