Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima za 2020. godinu
22. srpnja 2020.
Virovitičko-podravska županija subvencionira kamatu MSP-ovima s područja županije
29. srpnja 2020.
Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima za 2020. godinu
22. srpnja 2020.
Virovitičko-podravska županija subvencionira kamatu MSP-ovima s područja županije
29. srpnja 2020.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Status: otvoren od 21.07.2020. do 30.06.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: Neprofitne i organizacije civilnog društva, odnosno udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sažetak: Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Nadalje, operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova, a ovisno o ciljanoj skupini vrijednost projekta može biti između 230.000,00 i 2.000.000,00 HRK.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 16 do najviše 20 mjeseci, a rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći ovdje.

 

Izvor: MDOMSP

Skip to content