Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
10. prosinca 2021.
Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt natječaja za provedbu TOP 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“
15. prosinca 2021.
Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
10. prosinca 2021.
Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt natječaja za provedbu TOP 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“
15. prosinca 2021.

Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Na sjednici Vlade RH održanoj u petak, 10. prosinca 2021. godine, donesen je Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj.

Za potporu je prihvatljiv prvi otkupljivač u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo i koji je otkupio mlijeko od primarnog proizvođača proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Ukupan iznos od 5.000.000,00 kn proporcionalno će se rasporediti prihvatljivim korisnicima koji su otkupili mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske za količine koje su evidentirane u bazi podataka JRDŽ-a u okviru Aplikacije za vođenje podataka o proizvodnji mlijeka u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Iznos potpore je do 0,10 kn po kg otkupljenog mlijeka.

Podnošenje zahtjeva za potporu moguće je do 20. prosinca 2021. godine.

Skip to content