Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Održana informativna radionica „Vaučeri za digitalizaciju“
27. listopada 2023.
INFOrmator 2/2023
3. studenoga 2023.
Održana informativna radionica „Vaučeri za digitalizaciju“
27. listopada 2023.
INFOrmator 2/2023
3. studenoga 2023.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. službeno je otvorio 2. poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

U sklopu 2. poziva prijaviteljima je na raspolaganju 38,7 milijuna eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80 %.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i drugi relevantni dionici iz dunavske regije. Svaki projekt mora uključivati najmanje tri financijska projektna partnera iz tri različite zemlje programskog područja. 

Projektni prijedlozi prijavljuju se ispunjavanjem prijavnog obrasca (AF) putem sustava Jems do 29. ožujka 2024. godine i moraju se usredotočiti na jedan od sljedećih posebnih ciljeva programa (SO):

  1. Prioritet 2 – Zelenija dunavska regija
  • SO 2.2: Promocija sposobnosti prilagodbe na klimatske promjene u dunavskoj regiji i upravljanje katastrofama na transnacionalnoj razini u vezi s ekološkim rizicima, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
  • SO 2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav osiguravajući kvalitetu i količinu voda i ravnotežu sedimenata.
  • SO 2.4: Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u dunavskoj regiji.
  1. Prioritet 3 – Uključivija dunavska regija
  • SO 3.1: Pristupačna, inkluzivna i učinkovita tržišta rada.
  • SO 3.2: Pristupačne i inkluzivne kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju.
  • SO 3.3: Unapređenje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, društvenoj inkluziji i društvenoj inovaciji.
  1. Prioritet 4 – Bolje upravljana dunavska regija
  • SO 4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Više informacija o 2. pozivu za dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. možete pronaći OVDJE.

Skip to content