Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu
1. prosinca 2021.
Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.
7. prosinca 2021.
Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu
1. prosinca 2021.
Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.
7. prosinca 2021.

Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Provedbom Programa isplatit će se potpora primarnim proizvođačima u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, konjogojstva te peradarstva.

 

Mjere u provedbi Programa su:

 

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

  • Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka,
  • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele,
  • Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom mlijeka, tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava-tele.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 750,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.1., 600,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.2. te 650,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.3.

 

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja drže krmače.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom tovnih svinja.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 1.000,00 HRK po grlu za Podmjeru 2.1. te 300,00 HRK po grlu za Podmjeru 2.2.

 

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 75,00 HRK po grlu.

 

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave uzgojem konja.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 550,00 HRK po grlu.

 

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

  • Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja
  • Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom i plasmanom jaja na tržište.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 3,00 HRK po kljunu za Podmjeru 5.1. te 0,80 HRK po kljunu za Podmjeru 5.2.

 

Zahtjevi za potporu podnose se do 13. prosinca 2021. godine.

Skip to content