Pravilnik o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Održana informativna radionica „Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga“
24. kolovoza 2023.
GRAS dobitnik Zahvalnice Grada Slatine
4. rujna 2023.
Održana informativna radionica „Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga“
24. kolovoza 2023.
GRAS dobitnik Zahvalnice Grada Slatine
4. rujna 2023.

Pravilnik o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Pravilnik o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Pravilnikom je su propisane sljedeće intervencije u sektoru vina:

 • 58.1.a.01. restrukturiranje i prenamjena vinograda
 • 58.1.b.01. ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u vinogradarskim poljoprivrednim sustavima, u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te u strukture i alate za stavljanje na tržište
 • 58.1.h.01. mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije, obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla
 • 58.1.k.01. promidžba u trećim zemljama

 

INTERVENCIJA 58.1.a.01. – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Prihvatljivi korisnicu su vinogradari upisani u Vinogradarski registar te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/dobit.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju provedbu jedne ili više aktivnosti:

 1. aktivnosti vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda na drugu lokaciju
 2. aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom:
  • aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture
  • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava
  • aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova
  • aktivnosti vezane uz uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja
  • aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 550.000,00 EUR.

Potpora iznosi 75 % prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda s obzirom na status slabije razvijene regije za aktivnosti dokumentirane računima dok za strme padine i terase u zonama u kojima je nagib veći od 40 % financijska pomoć može rasti do 80 % prihvatljivih  troškova restrukturiranja i konverzije vinograda.

 

INTERVENCIJA 58.1.b.01. – Ulaganja

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Korisnici potpore mogu biti:

 • fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak/dobit
 • mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR
 • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR
 • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje su:

 1. aktivnosti vezane uz izgradnju, stjecanje, poboljšanje nepokretne imovine objekta za proizvodnju vina, čuvanje i skladištenje vina i prodaju vina
 2. aktivnosti vezane uz kupnju novih strojeva i opreme za preradu, analizu i skladištenje grožđa i vina
 3. aktivnosti vezane uz obnovu/modernizaciju/opremanje infrastrukture objekata za prodaju i prezentaciju vina
 4. aktivnosti vezane uz opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina.

Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

 • 1.500.000,00 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća
 • 750.000,00 EUR za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
 • 550.000,00 EUR za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.

Intenzitet potpore:

 • za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova
 • za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova
 • za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova.

 

INTERVENCIJA 58.1.h.01. – Informiranje

Prihvatljivi korisnici su:

 • strukovne organizacije uključene u sektor vina
 • javne vinogradske škole koje su ujedno vinogradari
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • međusektorske organizacije uključene u sektor vina i
 • javnopravna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim Korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje obuhvaćaju provođenje sljedećih informativnih aktivnosti:

 • informativne kampanje
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
 • izradu i distribuciju informativnih materijala za tržište država članica i
 • administrativne troškove i troškove osoblja.

Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000,00 EUR, a maksimalni 10.000,00 EUR.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu iznose 20.000,00 EUR.

Udio potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova.

 

INTERVENCIJA 58.1.k.01. – Promidžba

Prihvatljivi korisnici su:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim Korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske i
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina
 • privatna poduzeća mogu biti korisnici mjera promidžbe i komunikacije koje se provode u trećim zemljama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih promotivnih aktivnosti:

 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću
 • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja Korisnika.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su 40.000,00 EUR.

Maksimalni iznos potpore iznosi 32.000,00 EUR od čega je razina EU potpore iznosi do 50 % dok razina državne potpore iz proračuna Republike Hrvatske može iznositi do 30 % prihvatljivih troškova.

 

E-savjetovanje je otvoreno do 28. rujna 2023. godine, a dostupno je na linku.

Skip to content