Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

Gradska razvojna agencija Slatine održala prezentacije u Donjim Meljanima i Bakiću!
31. ožujka 2023.
Indikativni godišnji plan objave Poziva za 2023. godinu – OPULJP 2021. – 2027.
6. travnja 2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala prezentacije u Donjim Meljanima i Bakiću!
31. ožujka 2023.
Indikativni godišnji plan objave Poziva za 2023. godinu – OPULJP 2021. – 2027.
6. travnja 2023.

Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Odluku o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh kojom se nastavlja postupak subvencioniranja krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike.

Predmet Poziva: Subvencioniranjem olakšati mikro, malim i srednjim poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih cijena troškova plina izazvanih poremećajima na svjetskim i europskim tržištima te globalnim opskrbnim lancima.

Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik s ukupnom godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnom mjernom mjestu do 10 GWh.

Potpore su namijenjena MSP-ovima za operativne troškove kroz subvenciju računa za plin izdanih od strane prihvatljivih pružatelja usluga, a sukladno zadanom iznosu subvencije od 0,0199 EUR/kWh.

Prihvatljivi troškovi su troškovi potrošnje plina iskazanih na računu za plin izdanom od strane prihvatljivog pružatelja usluga.

Iznos potpore po pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka potrošnje 0,0199 EUR, odnosno najviše do 199.084,21 EUR.

Razdoblje prihvatljivosti troškova bit će od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.

Podnošenje prijava bit će moguće od 12. travnja 2023. godine.

Skip to content