Poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

[OBAVIJEST] Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
6. studenoga 2019.
Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu
15. studenoga 2019.
[OBAVIJEST] Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
6. studenoga 2019.
Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu
15. studenoga 2019.

Poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Ministarstvo kulture dana 8. studenog 2019. godine objavilo je Poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu čiji je cilj povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja. Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 2 programa s najnižim iznosom potpore od 20.000,00 HRK do najvišeg iznosa potpore od 50.000,00 HRK.

Prihvatljive su sljedeće programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:

 • stvaranje angažirane publike koje će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali – live streaming, digitalne platforme i web stranice i sl.)
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstava u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovog Poziva
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva
 • nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

Prijava se podnosi na obrascu u elektroničkom obliku (E-prijavnica) do 9. prosinca 2019. godine.

Svi zainteresirani prijavitelji potrebne informacije mogu pronaći na stranicama Ministarstva kulture https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23638, a za sva pitanja na raspolaganju im stoji Gradska razvojna agencija Slatine.

Skip to content