Poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu Grada Slatine
21. travnja 2023.
GRAS organizirao radionicu na temu „Upravljanje financijama i računovodstvene obveze malih poduzetnika“
26. travnja 2023.
Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu Grada Slatine
21. travnja 2023.
GRAS organizirao radionicu na temu „Upravljanje financijama i računovodstvene obveze malih poduzetnika“
26. travnja 2023.

Poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza RH do 2030. godine:

  • smanjenja emisije stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
  • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera te
  • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacijom.

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 €. Unutar raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  1. fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 €
  2. elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 €
  3. bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 €

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 . Najviši iznos iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 €, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa od 4.000.000,00 €.

Mikro i mala poduzeća mogu ostvariti potporu od 80 %, srednja poduzeća od 70 %, a velika poduzeća od 60 %.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 18. travnja 2023. godine, a rok za dostavu završava 19. lipnja 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content