Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01)
10. listopada 2022.
Za izgradnju i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini odobreno 10.944.000,00 kuna
20. listopada 2022.
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01)
10. listopada 2022.
Za izgradnju i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini odobreno 10.944.000,00 kuna
20. listopada 2022.

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ponovno je poduzetnicima stavila na raspolaganje Financijski instrument ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva.

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja.

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova:

 • pripreme proizvodnje,
 • sirovina i materijala,
 • ostalih proizvodnih troškova,
 • troškova zaposlenih,
 • zakupa poslovnog prostora,
 • režijskih troškova,
 • općih troškova.

Financijski instrument namijenjen je subjektima, koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva, imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva te koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za zajam:

 • registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Uvjeti i otplata zajma:

 • Minimalni iznos zajma: 1.000,00 EUR
 • Maksimalni iznos zajma: 25.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,5 %
 • Rok korištenja: 3 mjeseca od isplate zajma
 • Poček: do 6 mjeseci (ukoliko je otplata minimalno 2 godine)
 • Rok otplate: od 1 godine do 3 godine (uključujući poček)
 • Dinamika otplate: kvartalne rate
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja
 • Naknada za odobrenje zajma: bez naknade
Skip to content