Podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreza

Energetska obnova višestambenih zgrada – odgoda poziva
25. ožujka 2020.
Propusnice za poljoprivrednike
25. ožujka 2020.
Energetska obnova višestambenih zgrada – odgoda poziva
25. ožujka 2020.
Propusnice za poljoprivrednike
25. ožujka 2020.

Podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreza

S obzirom na novonastale okolnosti s epidemijom COVID -19 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Koje porezne obveze?

Poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl. ako do sada imaju dospjeli porezni dug najviše do 200,00 kn. Zahtjev se ne može podnijeti za carine i trošarine.

Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).

Tko ispunjava uvjete?

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

  • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poduzetnik također treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno (npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.).

Kome se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema  svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna. Iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Postoji li obrazac – propisana dokumentacija?

Obrasci Zahtjeva su dostavljeni poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Obrazac se može vidjeti ovdje.

Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

Kamate?

Za odgođeni porez se ne obračunavaju kamate.

Koji je rok za odgovor?

Porezna uprava o zahtjevu odlučuje žurno i u jednostavnom postupku. Odgovor se šalje elektroničkim putem.

Postoji li provjera dokumentacije?

Porezna uprava može naknadno provjeriti navedene dokaze.

Detaljne informacije o podnošenju zahtjeva za odgodu plaćanja poreza potražite u Pravilniku o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Skip to content