Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
7. ožujka 2022.
Objavljen natječaj za tip operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice
9. ožujka 2022.
Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
7. ožujka 2022.
Objavljen natječaj za tip operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice
9. ožujka 2022.

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dopunu Plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Plan objave prikazan je u nastavku:

 

TIP OPERACIJE

KVARTAL 2022.

4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

I. KVARTAL

3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor mliječnog govedarstva

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

II. KVARTAL

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

·               mlijeko

·               meso

·               voće i povrće

·               ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – oprema za navodnjavanje

4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 

Skip to content