Otvoreno e-Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
15. ožujka 2024.
Nacionalna zaklada raspisala natječaj za udruge osoba s invaliditetom
21. ožujka 2024.
Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
15. ožujka 2024.
Nacionalna zaklada raspisala natječaj za udruge osoba s invaliditetom
21. ožujka 2024.

Otvoreno e-Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su nositelji/odgovorne osobe u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu zahtjeva za potporu
 • obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
 • trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

U postupku dodjele potpore korisnik:

 • koji je registriran kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne smije biti nositelj/odgovorna osoba dulje od pet godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • koji nije registriran kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu to mora postati najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja ugovora o financiranju
 • koji je pravna osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registriran kao odgovorna osoba, ali ne dulje od pet godina i mora biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva
 • mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine.

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 10.000 do 100.000 EUR SO.

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi u vezi s proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda, a mogu biti:

 • aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta nabavom domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja uključujući podizanjem novih i/ili restrukturiranjem postojećih višegodišnjih nasada
 • aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta kupnjom, građenjem i/ili opremanjem zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
 • aktivnost nabave ili zakupe poljoprivrednog zemljišta
 • aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
 • aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta
 • aktivnost uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • aktivnost građenja i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Obavezno je ulaganje u aktivnosti kojima se postiže povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO) dostavljene u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, od najmanje:

 • 4.000 EUR za korisnike čije se aktivnosti odnose isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • 2.000 EUR za korisnike čije se aktivnosti odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljiva je kupnja rabljenih traktora, gospodarskih vozila te linija za preradu ne starijih od pet godina, pri čemu je kupnja prihvatljiva isključivo od ovlaštenog prodavatelja.

Minimalna površina u slučaju ulaganja u kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta iznosi 0,05 ha

Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2.

Visina potpore po korisniku iznosi 75.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih aktivnosti.

 

e-Savjetovanje otvoreno je do 2. travnja 2024. godine, a dostupno je na poveznici.

Skip to content