Otvoreni javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2023. godinu

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, financijsko poslovanje i administraciju
29. svibnja 2023.
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”
13. lipnja 2023.
Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, financijsko poslovanje i administraciju
29. svibnja 2023.
Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”
13. lipnja 2023.

Otvoreni javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja” za 2023. godinu.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi ovog Javnog poziv su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima i
 • osigurati kvalitetno obrazovne kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prijavu mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, br. 42/08).

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji ukoliko:

 • imati sjedište na području RH,
 • su registrirani najkasnije do 31. prosinca 2020. godine,
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u 2022. godini,
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno de minimis Uredbi,
 • podnositelju prijave nije izrečena pravomoćna presuda za odgovarajuća kaznena dijela,
 • pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave nisu u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom postupku dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg javnog izvora,
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili , a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte,
 • ne ostvaruju potporu za istu namjenu s druge osnove,
 • nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili postupku likvidacije, a isto vrijedi i za partnerske i povezane subjekte te
 • isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljive aktivnosti tiču se izvođenja naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) u školskoj godini 2021./2022.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

 1. do 80 % prihvatljivih troškova vezanih uz iznos nagrada koje su u školskoj godini 2021./2022. isplaćene učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po JMO za vrijeme provedeno na naukovanju
 2. do 30 % prihvatljivih troškova nastalih u školskoj godini 2021./2022. po svim namjenama za pokriće troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s potrebama učenika na naukovanju.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 7.963,37 €, za naknadu dvojici mentora 15.926,74 € i za naknadu trojici ili više mentora 23.890,11 €.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.990,84 €, a najviši 66.361,40 €.

Prijave se zaprimaju isključivo od 1. lipnja 2023. godine do 6. srpnja 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content