Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

Javni poziv za sufinanciranje pripremnog tečaja u 2023. godini
22. svibnja 2023.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Slatine odobrena bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije
24. svibnja 2023.
Javni poziv za sufinanciranje pripremnog tečaja u 2023. godini
22. svibnja 2023.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Slatine odobrena bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije
24. svibnja 2023.

Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu.

Ovim Programom dodjeljuju se bespovratna sredstva namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Ciljevi Programa jesu:

  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja i
  • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja planirano je ukupno 265.450,00 € za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednje poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, br. 42/08),
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
  • polaganja naučničkog ispita,
  • stjecanja znanja o poučavanju učenika te
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Sredstva se odobravaju u visini do 80 % od iznos opravdanih troškova za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 159,27 € / 199,08 €
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 424,71 €
c) Polaganje majstorskog ispita 345,08 €
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 716,70 €
e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine
f) Polaganje naučničkog ispita 159,27 €
g) Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju 106,18 €
h) Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu 265,45 €
i) Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja stvarni troškovi

Prijave se zaprimaju isključivo od 22. svibnja 2023. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2023. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content