Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu

Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
8. travnja 2022.
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu
13. travnja 2022.
Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
8. travnja 2022.
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu
13. travnja 2022.

Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu.

Ovim Programom dodjeljuju se bespovratna sredstva namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Ciljevi Programa jesu:

  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja i
  • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu.

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja planirano je ukupno 2.000.000,00 kn za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednje poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (“Narodne novine”, br. 42/08),
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
  • polaganja naučničkog ispita,
  • stjecanja znanja o poučavanju učenika te
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Sredstva se odobravaju u visini do 80 % od iznos opravdanih troškova za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 1.200,00 kn / 1.500,00 kuna
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita 2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine
f) Polaganje naučničkog ispita 1.200,00 kuna
g) Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju 800,00 kuna
h) Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu 2.000,00 kuna
i) Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora stvarni troškovi

Prijave se zaprimaju isključivo od 11. travnja 2022. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine.

Više informacija potražite ovdje.

Skip to content