Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

Nacrt natječaja za tip operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“
17. siječnja 2022.
Objavljen novi Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
18. siječnja 2022.
Nacrt natječaja za tip operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“
17. siječnja 2022.
Objavljen novi Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
18. siječnja 2022.

Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 I 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prijave će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva. Ukoliko su se udruge sukladno Zakonu o udrugama osnovale u vremenu od manje od 12 mjeseci prije objave Poziva (primjerice, udruge koje su djelovale kao ustrojstvene jedince udruge s jedinstvenom pravnom osobnosti) moraju dostaviti dokaz o djelovanju najmanje jednu godinu i
 • upisane su u Registar neprofitnih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu,
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih pristojbi,
 • obilježavanje obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu,
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju,
 • predstavljanje monografija i drugih publikacija te organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja osnivanja ratnih pristojbi ili stradavanja (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene aktivnosti obilježavanja osnivanja ratne pristojbe/stradavanja),
 • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu te
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

Neprihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

 • obilježavanje godišnjice osnutka udruge,
 • izrada spomen-obilježja, snimanje filmova, izrada i tisak knjiga te
 • druge aktivnosti koje nisu izravno vezane za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijave.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnosti je najmanje 400,00 kn do najviše 30.000,00 kn.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. listopada 2022. godine odnosno do kraja isteka sredstava osiguranih u 2022. godini za provedbu Poziva.

Više informacija potražite na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Skip to content