Otvoren javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz „Programa mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije COVID -19“

Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE
2. travnja 2020.
​Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
3. travnja 2020.
Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE
2. travnja 2020.
​Mjere Ministarstva turizma za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
3. travnja 2020.

Otvoren javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz „Programa mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije COVID -19“

I – PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA 

Grad Slatina objavljuje Otvoreni javni poziv za „Program mjera potpore poduzetnicima Grada  Slatine uslijed epidemije COVID – 19“.

Prijave se zaprimaju od 1. travnja 2020. godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2020. godine.

Ovaj Javni poziv namijenjen je poduzetnicima koji obavljaju djelatnost na području Grada Slatine s ciljem ublažavanja posljedica navedene epidemije na gospodarstvo Grada Slatine.

II – PRIHVATLJIVI KORISNICI MJERA  

Prihvatljivi korisnici mjera su poslovni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na  području Grada Slatine, trpe posljedice u svom poslovanju uzrokovane epidemijom  COVID – 19, a koji, uz ostale potrebne uvjete, na dan 31.12.2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Gradu Slatini ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa.

III – MJERE POTPORE 

  1. Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Slatini

Korisnici mjere su svi poslovni subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade prema Gradu  Slatini.

a) Korisnici mjere kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u iznosu od 100% razrezane vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od tri mjeseca (travanj – lipanj 2020.godine) dok je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, od 19.  ožujka 2020. godine, na snazi.

b) Ostali poslovni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Slatine oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% razrezane vrijednosti komunalne za razdoblje od tri mjeseca (travanj – lipanj 2020.g.).

  1. Dodjela bespovratnih potpora

Ovom mjerom će se dodijeliti bespovratna potpora male vrijednosti u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kn u predvidivom tromjesečnom razdoblju travanj – lipanj 2020.g. za vrijeme  trajanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja  društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih  događanja od 19. ožujka 2020. godine.

  1. Besplatne usluge Gradske razvojne agencije Slatine

Poslovni subjekti koje obavljaju djelatnost na području Grada Slatine ostvaruju pravo na pružanje besplatne usluge od strane Gradske razvojne agencije Slatine za prijavu na mjere ublažavanja posljedica epidemije koje donose Vlada Republike Hrvatske, Virovitičko- podravska županija i Grad Slatina.

IV – IZNOS SREDSTAVA  

Ukupan iznos sredstava iz proračuna Grada Slatine angažiran kroz ovaj program u predvidivom razdoblju travanj – lipanj 2020. godine iznosi 1.000.000,00 kn, a koristi se do iskorištenja sredstava.

V – PODNOŠENJE PRIJAVA 

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Slatina, Upravnom odjelu za razvoj grada, na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog programa.

Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Gradu Slatini putem elektronske  pošte od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte:  jurica.culej@slatina.hr s naznakom ”Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije COVID-19”.

Sve informacije o „Programu mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije  COVID-19“ te popis tražene dokumentacije možete pronaći ovdje.

Za pomoć prilikom prijave obratite se Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na e-mail: info@gras.com.hr ili telefon: 033/400 414.

Skip to content