Odgoda rokova za korisnike Ne-IAKS mjera Programa ruralnog razvoja

Izmijenjeni uvjeti Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)
27. ožujka 2020.
Restrukturiranje i konverzija vinograda
31. ožujka 2020.
Izmijenjeni uvjeti Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)
27. ožujka 2020.
Restrukturiranje i konverzija vinograda
31. ožujka 2020.

Odgoda rokova za korisnike Ne-IAKS mjera Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim stranicama objavila je obavijest o odgodi rokova preuzetih ugovorom o financiranju za 90 dana svim korisnicima ne-IAKS mjera Programa ruralnog razvoja.

Ovisno o tipu operacije i fazi provedbe projekta/aktivnosti vrijedi sljedeće:

  • korisnicima koji su sklopili ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja, a nisu podnijeli drugi dio zahtjeva za potporu, rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu bezuvjetno je produljen za 90 kalendarskih dana,
  • rok za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka nabave/javne nabave se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana,
  • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju je određen rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma (od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava), rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana,
  • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju odnosno odlukom o dodjeli sredstava je određen rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu i/ili rok za podnošenje zahtjeva za isplatu prve rate, navedeni rokovi se bezuvjetno produljuju za 90 kalendarskih dana,
  • korisnicima kojima je Agencija za plaćanja izdala odluku ili drugi akt kojim je definiran rok za provedbu aktivnosti, taj se rok bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana,
  • prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju i uvažit će utjecaj tih izvanrednih okolnosti na pojedine obveze korisnika,
  • Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja od strane korisnika.

 

Korisnici ne moraju slati zamolbe za produljenje roka i čekati odobrenje već će Agencija za plaćanja svim korisnicima aktivirati produljenje od 90 dana u sustavu AGRONET te će korisnici moći slobodno podnositi zahtjeve do novog roka.

Skip to content