Objavljeni Programi potpore zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Objavljene izmjene natječaja iz Mjere 4
27. travnja 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima
28. travnja 2022.
Objavljene izmjene natječaja iz Mjere 4
27. travnja 2022.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora tradicijskim obrtima
28. travnja 2022.

Objavljeni Programi potpore zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini te Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini.

 

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenom tijekom 2021. godine.

 

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva:

  • Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka
  • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele
  • Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom mlijeka, tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava-tele.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 750,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.1., 600,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.2. te 650,00 HRK po grlu za Podmjeru 1.3.

 

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva:

  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja drže krmače.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom tovnih svinja.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 1.000,00 HRK po grlu za Podmjeru 2.2. te 300,00 HRK po grlu za Podmjeru 2.2.

 

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 75,00 HRK po grlu.

 

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave uzgojem konja.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 550,00 HRK po grlu.

 

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva:

  • Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja
  • Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom i plasmanom jaja na tržište.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu te iznosi najviše do 3,00 HRK po kljunu za Podmjeru 5.1. te 0,80 HRK po kljunu za Podmjeru 5.2.

 

 

Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći odobrenim objektima za klanje peradi te proizvođačima konzumnih jaja koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenom tijekom 2021. godine.

 

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera: 1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi

Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 1. su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za klanje peradi te su upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Iznos potpore utvrđuje se prema broju zaklanih kljunova evidentiranih u sustavu VETIS te ne može biti veća od 0,55 HRK po zaklanom kljunu brojlera, 3,00 HRK po zaklanom kljunu purana, 1,50 HRK po zaklanom kljunu guske te 1,00 HRK po zaklanom kljunu patke.

 

Mjera 2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 2. su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave uzgojem kokoši nesilica.

Iznos potpore utvrđuje se prema broju proizvedenih jaja evidentiranih u sustavu VETIS te ne može biti veća od 30,89 HRK za 100 kg proizvedenih jaja.

 

Provedba ovih Programa propisat će se Pravilnikom, a provodit će ga Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnikom će se propisati uvjeti prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava.

Skip to content