Objavljena su dva nova natječaja iz Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Sretan Božić i uspješnu novu godinu želi Vam tim GRAS!
22. prosinca 2022.
U e-Savjetovanju dostupna su dva Nacrta natječaja iz Mjere 22
9. siječnja 2023.
Sretan Božić i uspješnu novu godinu želi Vam tim GRAS!
22. prosinca 2022.
U e-Savjetovanju dostupna su dva Nacrta natječaja iz Mjere 22
9. siječnja 2023.

Objavljena su dva nova natječaja iz Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

 

Natječaj za tip operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju ili
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija i
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi troškovi su:

 • građenje/rekonstrukcija objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • kupnja strojeva i opreme/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 • građenje/rekonstrukcija objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • nabava gospodarskih vozila.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 2.000.000,00 EUR
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

 

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljivi troškovi su:

 • građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 1.000.000,00 EUR
 • do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu za oba natječaja je od 6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 4. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Skip to content