Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa “Energija i klimatske promjene”

Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća
16. rujna 2021.
Novi uvjeti Programa COVID-19 zajma, Zajma za ruralni razvoj i ESIF jamstva
20. rujna 2021.
Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća
16. rujna 2021.
Novi uvjeti Programa COVID-19 zajma, Zajma za ruralni razvoj i ESIF jamstva
20. rujna 2021.

Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa “Energija i klimatske promjene”

Prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“ objavljena su 14. rujna 2021. godine.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ vrijedan 7.400.000,00 EUR podržava provedbu pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje sunčeve energije.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Proizvodnja energije iz mora“ vrijedan 1.534.000,00 EUR podržava pilot projekte i pred-investicijske studije za ugradnju sustava dizalica topline s morskom vodom za grijanja i hlađenja.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ vrijedan 3.000.000,00 EUR podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 29. studenoga 2021. godine.

Više informacija potražite ovdje

Skip to content