Objavljen treći natječaj za Uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture iz Programa ruralnog razvoja

Objavljen natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
5. svibnja 2020.
Zaključene su prijave za COVID – 19 zajmove za obrtna sredstva
6. svibnja 2020.
Objavljen natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
5. svibnja 2020.
Zaključene su prijave za COVID – 19 zajmove za obrtna sredstva
6. svibnja 2020.

Objavljen treći natječaj za Uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 65.000.000,00 kuna, a prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Intenzitet potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. 

Više informacija možete pronaći na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Skip to content