Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

Poduzetnički program Nevjerojatni
2. svibnja 2022.
Zaklada “Hrvatska za djecu” objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata
4. svibnja 2022.
Poduzetnički program Nevjerojatni
2. svibnja 2022.
Zaklada “Hrvatska za djecu” objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata
4. svibnja 2022.

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026., otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstva u okviru ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 36.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Osnovne kategorije ulaganja:

a) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

b) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

c) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

d) Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja;

e) Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – izvedba građevinskih i     drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja;

f) Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece.

2. Promidžba i vidljivost,

3. Upravljanje projektom i administracija.

Dostava projektnog prijedloga biti će dozvoljena od 3. svibnja 2022. godine do 4. srpnja 2022. godine u 23.59 sati, a projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Više informacija o navedenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

Skip to content