Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.2 – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
7. travnja 2022.
Za savjetovanje s javnošću dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice
8. travnja 2022.
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
7. travnja 2022.
Za savjetovanje s javnošću dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice
8. travnja 2022.

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.2 – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je deveti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 300.000,00 EUR.
  • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000,00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata).

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prihvatljivi troškovi za financiranje su sljedeći:

  • građenje/rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
  • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Skip to content