Objavljen novi Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Najava 14. Međunarodne konferencije o poduzetništvu
21. lipnja 2021.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima
8. srpnja 2021.
Najava 14. Međunarodne konferencije o poduzetništvu
21. lipnja 2021.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima
8. srpnja 2021.

Objavljen novi Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 2. srpnja 2021. godine četvrti Natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

 • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja,
 • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav),
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede,
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:
  • nepovoljnih klimatskih prilika,
  • bolesti životinja,
  • zaraze organizmima štetnim za bilje,
  • okolišnih incidenata i/ili
  • poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije,
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz prethodne točke,
 • pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje,
 • je korisnik platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 70 % prihvatljive premije osiguranja.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 16:00 sati 2. srpnja 2021. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2021. godine.

Skip to content