Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Obavijest: NIJE OBJAVLJEN Javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu
7. listopada 2020.
Javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu bit će objavljen u studenom
14. listopada 2020.
Obavijest: NIJE OBJAVLJEN Javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu
7. listopada 2020.
Javni poziv za projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu bit će objavljen u studenom
14. listopada 2020.

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

 

Prihvatljivi korisnici su:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

 

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na:

  • ulaganje u građenje terasastih parcela,
  • ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
  • ulaganje u sadnju živica,
  • uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
  • kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijer i otoka,
  • kupnju autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
  • izgradnju novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
  • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
  • kupnju poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 1. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.

Skip to content