Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Sretan Božić i uspješnu 2022. godinu želi Vam tim GRAS!
24. prosinca 2021.
Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja
30. prosinca 2021.
Sretan Božić i uspješnu 2022. godinu želi Vam tim GRAS!
24. prosinca 2021.
Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja
30. prosinca 2021.

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u,

isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građenje/rekonstrukcije prostora,
 • troškovi opremanja,
 • poljoprivredna mehanizacija i oprema za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matičnih nasada vinove loze, matičnih nasada voćnih vrsta,
 • kupnja zemljišta i/ili objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 500.000,00 EUR
 • do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
 2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili
 3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 12. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Skip to content