Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

INFOrmator 3/2023
1. prosinca 2023.
Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu
6. prosinca 2023.
INFOrmator 3/2023
1. prosinca 2023.
Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu
6. prosinca 2023.

Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

 

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija ili
  • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija).

Prihvatljivi troškovi su:

  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000,00 do 300.000,00 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 65 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. do 12:00 sati.

Skip to content