Objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2022. godini na području Virovitičko-podravske županije

Objavljen novi Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
14. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini
16. veljače 2022.
Objavljen novi Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
14. veljače 2022.
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini
16. veljače 2022.

Objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2022. godini na području Virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2022. godini na području Virovitičko-podravske županije.

Korisnici kredita mogu biti prijavitelji koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, i to:

  • fizičke osobe – OPG-i u sustavu PDV-a, odnosno minimalno upisani u Registar poreznih obveznika,
  • pravne osobe i obrti

koji su upisani u Upisnik OPG-a, odnosno Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Županije te koji imaju registriranu poljoprivrednu proizvodnju na području Županije.

Kratkoročni krediti koriste se za financiranje:

  • nabave repromaterijala: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture.
  • vlastite proizvodnje poslovnih subjekata.

Najniži iznos pojedinačnog kredita iznosi 20.000,00 HRK dok je najviši iznos pojedinačnog kredita 500.000,00 HRK.

Redovna kamatna stopa iznosi do maksimalno 4,00 postotnih poena godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme otplate kredita. Virovitičko-podravska županija će kamatu na kredite po ovoj Mjeri subvencionirati u cijelosti tako da će kamata za krajnjeg korisnika iznosi 0 %.

Rok korištenja kredita može biti do 3, odnosno 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate kredita je maksimalno 10, odnosno 12 mjeseci, ovisno o uvjetima Banke, sukcesivno ili jednokratno u kunama.

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Skip to content