Objavljen Javni poziv za provedbu mjera iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2022. godinu
21. srpnja 2022.
Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o novom terminu održavanja usmenog testiranja
26. srpnja 2022.
Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2022. godinu
21. srpnja 2022.
Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o novom terminu održavanja usmenog testiranja
26. srpnja 2022.

Objavljen Javni poziv za provedbu mjera iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu mjera iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za sljedeće potpore:

 • Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva
 • Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva:
  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja
 • Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva:
  • Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi
  • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja.

Prihvatljivi korisnici izvanredne potpore moraju sudjelovati u sljedećim aktivnostima:

 • kružno gospodarstvo (korisnici potpore iz tipa operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. s kojima su sklopljeni ugovori) ili
 • primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje (korisnici kojima je odobrena potpora za 2021. godinu za Zeleno plaćanje ili iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. za: M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama (10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama), M11 Ekološki uzgoj – Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja (oranice i trajni travnjaci) i Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja (oranice i trajni travnjaci), M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i M14 Dobrobit životinja – 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu, 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu i 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu)

te biti upisani u odgovarajuće upisnike i registre.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere, kako slijedi za:

 • Mjeru 1. najviše do 1.000,00 HRK po grlu
 • Podmjeru 2.1. najviše do 750,00 HRK po grlu
 • Podmjeru 2.2. najviše do 150,00 HRK po grlu
 • Podmjeru 3.1. najviše do 0,50 HRK po kljunu
 • Podmjeru 3.2. najviše do 3,00 HRK po kljunu

 

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 15. kolovoza 2022. godine.

Skip to content