Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini
25. ožujka 2022.
Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike
28. ožujka 2022.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini
25. ožujka 2022.
Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike
28. ožujka 2022.

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:

  • se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta,
  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode te klimatskih aktivnosti.

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

Pravo na korištenje sredstava u svojstvu Korisnika po ovom pozivu mogu ostvariti:

  • javne ustanove (proračunski korisnici državnog i proračuna JLP(R)S)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva i obrtnici.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama i JLP(R)S i to do 100 % opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 HRK po jednom zahtjevu dok će trgovačkim društvima i obrtnicima dodjeljivati do 450.000,00 HRK po zahtjevu, također do 100 % opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 HRK.

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev za financiranje.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija potražite OVDJE.

Skip to content