Obavijest o elektroničkom podnošenju Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda te Evidencije o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET-a

Edukacija za jačanje aktivizma i filantropije u zajednicama „Aktivni u zajednici“
20. siječnja 2021.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a
29. siječnja 2021.
Edukacija za jačanje aktivizma i filantropije u zajednicama „Aktivni u zajednici“
20. siječnja 2021.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a
29. siječnja 2021.

Obavijest o elektroničkom podnošenju Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda te Evidencije o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojoj internetskoj stranici objavila je obavijest o elektroničkom podnošenju Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (OPG-a i SOPG-a) te Evidencije o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET-a.

Sukladno članku 14. stavak 2. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) nositelj OPG-a popunjava gore navedeni obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini te za pruženu usluge na OPG-u u prethodnoj godini.

Sukladno članku 10. stavak 3. i stavak 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/20) nositelj SOPG-a popunjava gore navedeni obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.

Nositelj OPG/SOPG-a je dužan Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu u pisanom zapisu čuvati najmanje dvije godine te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi.

Podaci koji se upisuju odnose se na prethodnu kalendarsku godinu.

Evidencije i pojašnjenja:

Evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a

Evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a

Evidencija o pruženim uslugama OPG-a

Pojašnjenja

Skip to content