Obavijest kanidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o novom terminu održavanja usmenog testiranja

Objavljen novi natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
19. srpnja 2022.
Objavljen Natječaj za financiranje projekta u 2022. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
21. srpnja 2022.
Objavljen novi natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
19. srpnja 2022.
Objavljen Natječaj za financiranje projekta u 2022. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
21. srpnja 2022.

Obavijest kanidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o novom terminu održavanja usmenog testiranja

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE
Braće Radić 2
33520 SLATINA
OIB: 10997718673
KLASA: 112-01/22-01/5
UR.BROJ: 2189-2-12/01-22-10
U Slatini, dana 19. srpnja 2022. godine

 

OBAVIJEST
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRAS-A O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA USMENOG TESITRANJA

 

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme (KLASA: 112-01/22-01/5, URBROJ: 2189-2-12/01-22-1 od dana 8. lipnja 2022. godine) da će se usmeno testiranje održati dana 21. srpnja 2022. godine. Testiranje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, Slatina.

R.b. Akronim
1.      J.C. (08:00 h)
2.      I.V. (08:20 h)

Testiranje za radno mjesto Ravnatelja uključuje:
– provjeru znanja na poslovima vezanim uz pripremu i provedbu EU projekata

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Skip to content