Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o terminu održavanja testiranja

INFOrmator 5/2024
3. svibnja 2024.
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu
7. svibnja 2024.
INFOrmator 5/2024
3. svibnja 2024.
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu
7. svibnja 2024.

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GRAS-a o terminu održavanja testiranja

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE

Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

OIB: 10997718673

 

KLASA: 112-01/24-01/1

URBROJ: 2189-02-12-04-24-4

Slatina, 6. svibnja 2024.

 

OBAVIJEST

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRAS-A O TERMINU ODRŽAVANJA PISMENOG I USMENOG TESITRANJA

 

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme (KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 2189-02-12-01-24-1 od dana 3. travnja 2024. godine) da će se pismeno i usmeno testiranje održati dana 10. svibnja 2024. godine s početkom u 9:00 sati. Testiranje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, Slatina.

 

 

R.B. Akronim Godina rođenja
1. M.K. 1993.
2. M.M. 1995.

 

Testiranje za radno mjesto Ravnatelja uključuje:

– pismena provjera znanja – provjera znanja na poslovima vezanim uz pripremu i provedbu EU projekata

– intervju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Skip to content