Nova kreditna linija: Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2024. godini
2. listopada 2023.
GRAS dobitnik srebrne plakete Udruge umirovljenika Slatina
3. listopada 2023.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2024. godini
2. listopada 2023.
GRAS dobitnik srebrne plakete Udruge umirovljenika Slatina
3. listopada 2023.

Nova kreditna linija: Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu

Ministarstvo poljoprivrede je, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2023. godine, osiguralo sredstva za novu kreditnu liniju namijenjenu financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Navedena kreditna linija provodi se u suradnji s APPRRR i HBOR-om u svrhu financiranja likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi i preradi čije je poslovanje pogođeno ruskom agresijom na Ukrajinu.

Korisnici kredita su poslovni subjekti privatnog sektora u rangu mikro, malog i srednjeg poduzetništva – trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i proizvođačke organizacije ili druge pravne osobe, koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom.

Kredit je namijenjen za financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja).

Iznos kredita: od 100.000,00 do 250.000,00 EUR.

Kamatna stopa iznosi 0,50 % godišnje.

Rok i način korištenja kredita: do 6 mjeseci.

Rok otplate: do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

Način otplate: u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Instrument osiguranja: zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita.

Skip to content