Najava natječaja za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja i mjeru Informiranje u državama članicama

Objavljen novi natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
3. studenoga 2020.
Produženi rokovi za prijavu za Mjeru 21
5. studenoga 2020.

Najava natječaja za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja i mjeru Informiranje u državama članicama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem studenog 2020. godine planira objaviti Javne natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja i Informiranje u državama članicama.

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje su: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Promidžba su:

 • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže),
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje,
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje su:

 • informativne kampanje,
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju,
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica,
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:

 • informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne i
 • događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

 

Maksimalni prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje po projektu iznose 100.000,00 EUR dok za mjeru Promidžba iznose 250.000,00 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 80 % za obje mjere.

Skip to content